חומר חדשני לטפול בשפכי קוסמטיקה/שמנים/קרמים ועוד

במסגרת חיפושינו אחר חומרים יעילים אשר ישפרו תהליכים של פרוק שפכים אשר עמוסים במזהמים, הננו מנסים מעת לעת חומרים הפרדה (קואגולציה ) שונים.
במסגרת פעילות זו נבדקו שפכי מפעל קוסמטיקה שפכי מפעלים מסוג זה, תכולתם משתנה לעיתים קרובות עקב סדרות ייצור קצרות ותכולה משתנה של סבונים קרמים שמנים משתנים, ועוד  .
במסגרת הפעילות נמצא חומר אשר במינון נמוך ובצורה מהירה ללא תקוני pH  מהותיים בצע הפרדה ושקוע של המזהמים ולהלן התוצאות:

דילוג לתוכן