English

חברת "א.ה. מוצרים ירוקים לסביבה בע"מ" הינה חברה המתמחה במתן פתרונות כוללים ומותאמים לטיפול בשפכים שלך מתוך מטרה להוזיל עלויות ולהוריד ערכים.
החברה נוסדה בשנת 2005 על ידי אלי הלפרין – מנכ"ל החברה ומהנדס יועץ לתחום הטיפולים הביולוגיים ולתחום המשאבות.

כחברה וותיקה בתחום, התאמנו והוזלנו את תהליך הטיפול בשפכים אצל עשרות חברות מובילות בישראל כגון:

 • תנובה – תל יוסף
 • טמבור
 • תעשייה אווירית
 • דר' פישר
 • מפעלי חרסה
 • אבן קיסר
 • גלאט עוף

אנו מתמחים במתן פתרונות ביולוגיים פיזיקו-כימיים ייחודים לטיפול בכל מגוון זיהומי הסביבה. בנוסף, התאחדות התעשיינים, לאחר ברור מקיף וקבלת המלצות, בחרה את מנכ"ל החברה כיועץ מומלץ למפעלי התעשייה.
שיטת הטיפול שלנו היא ייחודית ומותאמת לכל עסק על פי הרכב ואופי השפכים ואנו נותנים שירות בכל רחבי הארץ.

השירותים שלנו מאוד מגוונים וכוללים טיפול בשפכים על ידי חומרים ומכירת מתקנים לטיפול בשפכים כגון:

 • החברה מתמחה בשימוש בשיטות בלעדיות הכוללות שיטות ביולוגיות, פיזיקו-כימיות וחמצון מתקדם.
 • שיפור פעילות של מכוני טיהור שפכים בזמן תגובה קצר ויעילות מקסימאלית.
 • בצוע סקר שפכים ומתן המלצות לטפול.
 • אפיון טפול אופטימלי ע"י אפיון הפתרון במעבדה, פיילוט ובניית מתקן מתאים.
 • פתרונות מלאים לטיפול בשפכים, כולל טיפול באדמות מזוהמות, נטרול ריחות שנובעים מפסולת אורגנית/אנ-אורגנית, עשן, עשן שריפה ועוד.
 • מוצרים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות ביבוא בלעדי.
 • החברה מייצגת מגוון רחב של חברות מובילות ובינלאומיות בתחום הטיפול בשפכים.
 • אספקת מתקנים ייחודיים למגוון שפכים ולמגוון שלבי הטפול.
דילוג לתוכן