מגרשי הריחות

ריחות רעים מצנרת ביוב אינם גזרת גורל ובנוסף לכך הינם מסוכנים. ניתן להתגבר עליהם באמצעות חומרים טבעיים וידידותיים לסביבה ובעזרת מערכות חכמות. מקור הריח הוא בנוכחותו של מימן גופריתי בשפכים. בעולם וגם בארץ קיימים מקומות הסובלים מהבעיה, ואף נוסתה לצורך טפול בבעיה פותחה, ובארץ אף נוסתה מערכת נטרול חדשנית שהקטינה את תלונות התושבים השכנים
אלי  הלפרין

נושא הריחות הרעים, העולים מצנרת ביוב, מגיע חדשות לבקרים לעיתונות ולמדיה. במרבית המקרים הניסיון לפתור בעיה זו נוחל כשלון חרוץ, או לחילופין מסתיים בפתרון זמני בלבד.

מקור הריח הוא בנוכחותו של מימן גופריתי בשפכים, הנובעת ממספר סיבות:

 • תנאים אנאירוביים המאפשרים את היווצרותו באמצעות בקטריה בשם Desulfovibrio, המשתמשת לייצור האנרגיה בסולפט כמקור חמצן ובחומר האורגאני המצוי בשפכים כמקור פחמן.
 • תכנון לקוי של צנרת, אשר מאיץ את קיומם של תנאים אלה.
 • קיום שפכים תעשייתיים / אחרים המכילים סולפטים / סולפידים.
 • תכנון לא נכון של משטר עבודה של משאבות בתחנות שאיבה.
 • חיבור בין צנרת ניקוז לצנרת ביוב.

הסיכונים הבריאותיים

נוכחות סולפידים בשפכים גורמת לפליטת מימן גופריתני לאוויר. ערך ה-TLV (Threshold Limit Value – ערך כימי שמותר לעובד להיות חשוף אליו יום אחר יום ללא פגיעה בריאותית ) הקובע ריכוז מותר באוויר לחשיפת עובדים, הוא 10 חל"מ. חשיפה לריכוז של  100-50 חל"מ באוויר עלולה לגרום לפגיעה בעיניים, וחשיפה לריכוזים גבוהים מאלה מהווה סיכון בריאותי. בקו ביוב, בו זורמים שפכים המכילים 2 מג"ל סולפיד מומס, ריכוז ה- H2S עלול להיות מעל 50 חל"מ, ערך המחייב הצטיידות באמצעי מיגון בעבודות תחזוקת קווי הביוב. הסיכון הבריאותי של נוכחות סולפטים בריכוזים גבוהים בשפכים הוא בגין שתיית מים שמקורם במי תהום, אליהם חלחלו קולחים עשירי סולפטים, כתוצאה מהשקיה.

נזקים במערכות השפכים

במערכות ביוב / הולכה של שפכים עלולים להתגלות הנזקים והבעיות הבאים:

קורוזיה במערכת הובלת וטיפול שפכים

סולפטים במים, או בשפכים, מגיבים עם מרכיבי הצמנט בבטון ומפוררים אותו. נוזל, המכיל 600-200 מג"ל סולפטים, מוגדר כבעל אגרסיביות נמוכה. ואילו נוזל, המכיל מעל 3,000 מג"ל סולפטים, מוגדר כבעל אגרסיביות גבוהה מאוד. שימוש בצמנט פורטלנד עמיד בסולפטים מאפשר הגנה בפני קורוזיה של סולפטים.

צנרת ביוב, הבנויה מבטון או מאסבסט צמנט, נהרסת במהלך השנים, בעיקר בגלל קורוזיה הנגרמת על ידי סולפידים. נוכחות סולפידים בשפכים, ו/או היווצרות סולפידים מחיזור בקטריאלי של סולפטים בשפכים, גורמות לפליטת H2S לחלל הביב, המתחמצן בהמשך לחומצה גופרתית, והיא אשר תוקפת את דופן הצינור.

מטרדי ריח

המימן גופריתני מאופיין בריח דוקר של ביצים רקובות בריכוזים נמוכים מאוד. סף הריח של H2S באוויר הוא נמוך מאוד, 0.00047 חל"מ. כך, שפליטת H2S הנוצר בצנרת הביוב לאוויר, דרך מכסי השוחות לאורך קו הביוב, או בכניסה לתחנות שאיבת שפכים ואו בכניסה למכון הטיהור, עלולה לגרום למטרדי ריח בסביבה הקרובה. מטרדי הריח עשויים להגיע עד למרחק של מאות מטרים במורד הרוח ממקור הריח, עלולים להיווצר בקצה קווי סניקה ארוכים של שפכים בכניסה לתאי שאיבה, או לתעלות הכניסה של מכון הטיהור.

הפרעות לתהליך הטיפול הביולוגי במכוני הטיהור

ה-EPA האמריקאי (US-EPA, 1986) מסכם רשימה של חומרים, שבריכוזים מסוימים בשפכים דווחו בעטיים הפרעות בפעולה הביולוגית של מט"שים. בטיפול אנאירובי ערכים של 100-50 מג"ל סולפיד דווחו כגורם הפרעה בפעילות הביולוגית, וערכים של 1,000-500 מג"ל סולפט (מקור לסולפיד) כגורם הפרעה. בתהליך טיפול אירובי בבוצה משופעלת, הדו"ח הנ"ל, של ה-US-EPA, מציין ערכים של 30-25 מג"ל סולפידים שדווחו כגורם הפרעה בפעילות הביולוגית.

תהליך חדשני לפתרון בעיית הריח

באוסטריה פותח תהליך חדשני באמצעות מערכת שלמה לפתרון בעיית רכוז   H2S (ריח דוקר של ביצים רקובות) בצנרת ביוב. המערכת מבוססת על שילוב בין טכנולוגיה עתידנית וחומר חדשני ידידותי לסביבה שמופק מאבני דולומיטים (מהרי הדולומיטים ) בשם דולומין –Dolomin . חומר ייחודי זה מיוצר מאבני דולומיטים עם ריכוז קבוע של חמצן.

בגלל ייחודה של התרכובת היא מונעת היווצרות תנאים אנאירוביים, וע"י כך התנאים להיווצרותו של מימן גופריתי נמנעים ונמנע גם הריח הרע נמנע. כל זה מתבצע ללא פגיעה במיקרואורגניזמים וללא שימוש בכימיקלים, או שינוי ב-pH.

יתרונות החומר

 • מניעת ריחות אמינה ויעילה על בסיס ביולוגי.
 • מניעת סיכונים בריאותיים ובטיחותיים, הנגרמים ע"י גזים רעילים שנוצרים במערכת הביוב.
 • מניעת תלונות על מפגעי בריאות מהשכנים לצינור.
 • מכיל קלציום ומגנזיום, המשפיעים בצורה חיובית על התהליכים הביולוגיים.

תפעול המערכת הידידותית

המערכת מבוססת על גשש חדשני, אשר מנטר את ריכוז ה-H2S, הטמפרטורה ועוד מגוון פרמטרים, ומשדרם באמצעות טכנולוגיית GPRS לאינטרנט בצורה מיידית. יכולת זו מאפשרת למערכת פיקוד ובקרה לפקד על משאבת מינון המזריקה את הדולומין, בהתאם לריכוז המתקבל, ונותנת מענה בזמן אמת ואף חוסכת בחומר בתקופה בה הריכוז עומד בתקן, או ערך הנדרש ע"י המפעיל / משתמש. המערכת מאופיינת בקלות השימוש במרכיביה ובהפעלתם, ובפשטות בה היא מתגברת על בעיות של ריח קשות.

באירופה ובעולם הוכנסה המערכת לשימוש במגוון אפליקציות, כגון:

 • קניונים גדולים, בהם יש ריכוז גבוה של מסעדות.
 • מרכזים תעשייתיים גדולים.
 • מערכות ביוב מרכזיות.
 • צנרת ביוב עם בעיות של ריחות.

פוטנציאל השימוש בארץ

בישראל קיימים מספר מקומות הסובלים בצורה קבועה מריכוז יתר של H2S בשפכים, ולכן מהווים לקוח פוטנציאלי למערכות כאלו. ואכן, המערכת נוסתה בהצלחה, ועדיין מופעלת באחת הערים המרכזיות בארץ בטפול בריכוזים כבדים של H2S. בתום חודש פעולה עדיין נמדדו ערכים רגעיים יחסית גבוהים של H2S, אך הריכוז מחוץ לצנרת קטן משמעותית. זאת ניתן היה ללמוד גם מהקטנה ניכרת בכמות תלונות התושבים על ריח רע באזור הצנרת. נראה, ששימוש קבוע בחומר עשוי להביא להמשך הקטנת ריכוז ה-H2S ושל רמות הסיכון לצבור.

במערכות דומות אשר עובדות בחו"ל המינונים ההתחלתיים נמוכים בהרבה ממה שנתקלנו במערכת שהותקנה בארץ, ושם מצליחים לאורך זמן המצליחה להקטין את ריכוז ה-H2S לערכים הקטנים מ- 10 חל"מ.
אם כן, ריחות רעים מצנרת ביוב אינם גזרת גורל, וניתן להתגבר עליהם באמצעות חומרים טבעיים וידידותיים לסביבה ובעזרת מערכות חכמו

המימן גופריתני מאופיין בריח דוקר של ביצים רקובות בריכוזים נמוכים מאוד.

סף הריח של H2S באוויר הוא נמוך מאוד, 0.00047 חל"מ. כך, שפליטת H2S מצנרת הביוב לאוויר, דרך מכסי השוחות לאורך קו הביוב, או בכניסה לתחנות שאיבת שפכים, ואו בכניסה למכון הטיהור, עלולה לגרום למטרדי ריח בסביבה הקרובה

באוסטריה פותח תהליך חדשני באמצעות מערכת שלמה לפתרון בעיית רכוז   H2S (ריח דוקר של ביצים רקובות) בצנרת ביוב. המערכת מבוססת על שילוב בין טכנולוגיה עתידנית וחומר חדשני ידידותי לסביבה שמופק מאבני דולומיטים (מהרי הדולומיטים ) בשם דולומין

 

 

דילוג לתוכן