אדמה מזוהמת

אדמה מזוהמת

טיפולים בזיהומי נפט ודלק – חומרים ביולגיים (לדוגמה עברונה).

דילוג לתוכן