אי אחידות בערכים

אי אחידות בערכים:

הבעיה מאופיינת בערכים שתוצאותיהם לא עקביים בין דגימות למשל ערך COD שבבדיקה אחת הוא נמוך ובבדיקה שלאחריה הוא גבוה. הבעיה נוצרת בעקבות אפיון תהליך לא נכון ושימוש בחומרים לא מתאימים לשפכי המפעל – אנו נותנים אחריות לחומרים שבהם אנו משתמשים, כמו גם לאחידותם ויעילותם. אנחנו נדאג להתאמת התהליך לצורכי המפעל שלך ונלווה אותך ביישום התהליך.

דילוג לתוכן