בעיות PH

בעיות PH :

  • משמעות ערכי הגבה – PH (חומציות) – מדד לריכוז יוני המימן שבתמיסה. תמיסה חומצית, המאופיינת בריכוז יוני המימן גבוה, תהיה בעלת ערך הגבה נמוך (1-7) בעוד שתמיסה בסיסית, המאופיינת בריכוז יוני מימן נמוך, תהיה בעלת ערך הגבה גבוה (7-14). חשוב לציין, שערכי ההגבה נמצאים על סקלה לוגריתמית ולכן רמת PH של 2 חומצית פי 10 מרמת PH של 3.
  • בשפכים של מפעלים מתרחשות תגובות שיוצרות חומצות חזקות או בסיסים חזקים אשר יכולים לגרום נזק גדול לצנרת שמובילה אותם למתקני הטיפול ולסביבה (כדוגמת קורוזיה ושיקוע של מלחים) ומאפשרים מסיסות גדולה יותר של מזהמים רעילים והפעלה של תגובות כימיות מסוכנות הגורמות לפליטת גזים רעילים.לכן שפכים שערכי ההגבה (PH) שלהם גבוהים מאוד או נמוכים מאוד הם שפכים המוגדרים כאסורים והמשרד לאיכות הסביבה מטיל קנסות כבדים על שפיכתם לביוב. עוד בעיה קיימת בשפכים המכילים חומצות אנאורגניות (שלא צורכות חמצן) שכמות קטנה שלהן מספיקה להטות את רמת הPH של גופי מים גדולים ולשבש את כל מערך החיים בהם.בעיות מסוג זה ניתנות לפתרון בקלות יחסית על ידי התקנה של מערכת לאיזון PH ואספקה של חומר (בדרך כלל בסיס כי לרוב השפכים יהיו חומציים מידי בשביל התהליך) שנועד לאזן את ערכי ההגבה בשפכים היוצאים מהמתקן. לפי אתר המשרד לאיכות הסביבה, טווח ערכי ההגבה המותרים הוא 6-10 בשפכים תעשייתיים המוזרמים למערכת הביוב העירונית וערך הגבה של 6-9 בשפכים תעשייתיים המוזרמים למאגר.
  • השירותים שאנו מציעים לפתרון של בעיות ערכי הגבה (PH):
  • תכנון ובניית מערכות איזון PH ללקוחות חדשים.
  • מתן שירות וכיול המערכות קיימות.
  • אספקת חומרים מתאימים.
דילוג לתוכן