המלחה

המלחה – כאשר ערך המלחים (כלור, נתרן, בורון ועוד) בשפכים גבוה מהערכים שנקבעו על ידי משרדי הממשלה השונים (איכות סביבה, חקלאות, בריאות ועוד) המים נפסלים לשימוש כמי קולחין משום שתכולת המלחים שבהם הופכת את הקרקע ומקורות המים למזוהמים ובלתי ניתנים לשימוש על ידי צמחים ובעלי חיים וכך בתי גידול שלמים יכולים להיהרס וכך גם שדות חקלאיים.

הגורמים העיקריים בשפכים שגורמים להמלחה הם:

  • כלורידים – ערך ההמקסימלי המותר בשפכים הוא 430 מ"ג/ליטר.
  • נתרן – ערך מקסימלי המותר בשפכים הוא 230 מ"ג/ליטר.
  • בורון –  ערך מקסימלי המותק בשפכים הוא מ"ג/ליטר.
דילוג לתוכן