הקטנת כמויות בוצה

ניסוי להקטנת כמויות בוצה וחיסכון בעלויות תפעול ע"י הוספת RBR-1000 לתהליך התפעול במט"ש נשגב – דוח מסכם

דוח זה מסכם את הנתונים שנאספו במט"ש נשגב בין התאריכים 08/05/2016 – .31/08/2016
רקע כללי:
RBR-1000 הנו הרכב חיידקים המוסף לתהליך הביולוגי במערכות טיפול בשפכים. מטרת החומר הנה שיפור
תהליכים במט"ש על כל מרכיביו.
יעדי החומר:
• שיפור תכונות שיקוע
• פתרון מלא לבעיות הקצפה במט"ש
• נטרול ריחות משלבי התהליך השונים (לא מטיפול קדם)
• פירוק חומר אורגני למרכיבי יסוד
• צמצום בוצה באחוזים נכרים

חומר זה מסופק במצב רדום, כאשר יישומו כולל שפעול לפני הכנסה לתהליך והוספתו לשלב האירובי. עבודת החומר דורשת רמת חמצן מומס של 1 מג"ל לעבודה אופטימאלית, למרות שיכול לעבוד גם בערכי חמצן נמוכים יותר.
בכל מט"ש יישום החומר הנו שונה, בנקודה שונה בתהליך ובמינון שונה, כך שלכל מט"ש יש צורך בביצוע
אופטימיזציה תהליכית המבוצעת על ידי החברה להגדרת נקודת אופטימום תפעולית לקבלת תוצאות מיטביות.

חומר זה מוסף לתהליך כתלות במרכיבים שונים:

• סוג שיטת הטיפול במט"ש
• ריכוזי העומסים בשפכים
• יחסי סחרור
• גיל בוצה בתהליך
• יחס MLSS/MLVSS בריאקטור הביולוגי
• יחס F/M
• גיל בוצה בעיכול
• טמפ' השפכים
• ריכוזי חמצן מומס בריאקטור הביולוגי
• יכולת ויסות שפכים, וכו'
זמן התגובה של החומר הנו הדרגתי ופועל על שלבים שונים בתהליך בזמן תגובה שונה. בשלב ראשוני מבוצעת הרחקת צופת וטיפול בריחות. בשלב שני חל שיפור משמעותי בתכונות השיקוע של המט"ש. בהמשך חל שלב
צמצום הבוצה באופן הדרגתי עד לייצוב מלא של פירוק בוצת המט"ש באופן שוטף.
זמן האתחול של החומר במט"ש הנו כשמונה שבועות כאשר עד לזמן זה תכונות החומר ניכרות מאוד, והחל
מחודש שלישי חסכון בעלויות התפעול ניכר מאוד, והנו רציף.
להורדת מסמך מלא

דילוג לתוכן