חומרים כימיים ומונעי הקצפה

חומרים כימיים ומונעי הקצפה:

  • אנטי קצף – משפחה של חומרים המטפלים בקצף שנוצר מפעילות ביולוגית ואחרת (מגדלי קירור, מפרידי שומן).
  •  קואוגולנטים – משפחת חומרים אשר גורמים ליצירת מיקרופלוקים (פלוקים קטנים) בשפכים על ידי משיכה חשמלית בין חלקיקי פסולת בשפכים והפרדה שלהם מהמים [אפשר לשים קישור להסבר על תהליך הטיפול בשפכים למעלה]. התאמת קואוגולנט תתבצע בהתאם לסוג התעשייה והרכב השפכים (מפעלי מזון, מפעלי צבע, טיפול במים במעגל סגור, משחטות).
  • פלוקולנטים – משפחת חומרים אשר גורמים ליצירת פלוקים גדולים מהמיקרופלוקים שנוצרו בהכנסת הקואוגולנט על ידי משיכה חשמלית במטען מנוגד לזה של הקואוגולנט [אפשר לשים קישור להסבר על תהליך הטיפול בשפכים למעלה]. התאמת פלוקולנט תתבצע בהתאם לסוג התעשייה והרכב השפכים (מפעלי מזון, מפעלי צבע, טיפול במים במעגל סגור, משחטות).
דילוג לתוכן