מוצקים מרחפים (TSS)

מוצקים מרחפים (TSS) – כלל החלקיקים שנמצאים בשפכים ושלא התמוססו במים. ערך הTSS המקסימלי המותר בשפכים הוא 400 מ"ג/ליטר

דילוג לתוכן