מתכות

מתכות  – שפכים שבהם מתכות כבדות הם שפכים אסורים וחל איסור על שפיכה שלהם לביוב, ההשפעה של המתכות הכבדות הנמצאות בשפכים על הסביבה מתבטאת ב 3 אופנים:

  • עיכוב או פגיעה בתהליך המיקרוביאלי שמתרחש במתקן לטיהור השפכים.
  • הבוצה שמופקת כתוצאה מתהליך הטיהור של השפכים נשלחת לדישון חקלאי, הזרמה לים או הטמנה באדמה ובכל 3 האפשרויות ריכוז המתכות הכבדות שבבוצה יגרמו לזיהום ורעילות בסביבה.
  • ריכוז המתכות שנשאר במי הקולחין יכול להגיע לגידולים חקלאיים או למי התהום ולהפוך את אלה לרעילים.

 

דילוג לתוכן