עכירות

עכירות – המדד קובע את רמת הזיהום במים ונקבע על ידי מספר החלקיקים שנמצאים במים שהרי אלה מסיתים את קרני האור וכך מונעים את המעבר של האור דרך הנוזל. ערך העכירות המקסימלי המותר משתנה בהתאם לסוג השפכים, יש לבדוק מול תאגיד הביוב.

דילוג לתוכן